MAKALE

MAKALE

Afrika’da dış güçlerin birbirleriyle çok şiddetli çatışmasının ana nedeni ondokuzncu yüzyılın

ortalarındaki Amerikan iç savaşıydı. Avrupalılar bundan önce de kıtayla ilgileniyorlardı ancak

Amerikan iç savaşıyla birlikte Avrupa’ya yayılmış olan ekonomik kriz, Avrupa’nın sanayileşen

ülkelerini çok daha çıkarcı bir çerçevede kıtaya yö .... Devamını Oku

Suudi Arabistan, Körfez bölgesinde liderlik vasfına sahip bir ülke olarak değerlendirilebilir. Arap Devletler Ligi, Körfez İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve G20 gibi örgütlerde aldığı rol, bu liderlik vasfını destekler niteliktedir. Bu anlamda Yemen Bölgesi’nde yaşanan siyasi gelişmeler Suudi Arabistan’dan bağımsız bir temelde düşünülemez. A .... Devamını Oku

Taliban’ın ülkenin ne kadarını kontrolü altında tuttuğu ile ilgili ortada çeşitli iddialar var. NATO tahminlerine göre ilçelerin yüzde 14 ünü  “isyancılar”, yüzde 56 sını ise hükümet güçleri kontrolünde tutuyorlar. Geriye kalan yüzde 30 üzerinde ise hakimiyet çatışması var. Taliban’ın açıkça aktif olduğu alanı yüzde yetmişe kadar çıkaranlar da var .... Devamını Oku

Şüphesiz, ABD Başkanı Trump’un INF Antlaşması’nı Rusya’nın ihlal ettiğini ileri sürerek anlaşmadan çekilmeyi düşündüklerini açıklamasında, 1987’de imzalanmış anlaşmaya taraf olmayan Çin’in etkisi çok büyüktür. Balistik füze teknolojisinin de 90’lı yılların çok ilerisinde olan Çin, ABD açısından çekilmeye sebep olan tehditlerin önemli bir kısmı .... Devamını Oku

Irak Anayasası’nda parlamento seçimlerinin dört yılda bir düzenlenmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu doğrultuda Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) de 111 sandalyeli kendi parlamentosundaki seçimleri 4 yılda bir gerçekleştirmektedir. Bu nedenle IKBY parlamento seçimlerinin 2017 yılında gerçekleştirilmesi öngörülmesine rağmen IKBY’de gerçekleştirilen bağımsi .... Devamını Oku

FETÖ/PDY’nin İsrail ve Türkiye’de yaşayan Yahudiler ile ilgilenmesinin başlangıcı örgütün 1990’lı yıllardan itibaren Kafkasya ve Orta Asya’daki Türki Cumhuriyetlerde okullar açma planlarının yapılmaya başladığı tarihlere tekabül etmektedir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bu coğrafyada kurulan özellikle Türk Cumhuriyetlerinde, örgüt okullarının açi .... Devamını Oku

Filistin Meselesi, I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ulus-devlet temelli yeni dünya düzeninin en uzun süreli çatışma ve çözümsüzlük konularının başında yer almaktadır. Filistin bölgesinde Yahudi yerleşim bölgelerinin inşa edilmesiyle başlatılan demografik müdahale, İngilizler öncülüğünde yürütülen siyasi destekle birlikte bölgede yeni bir statükonun meydana g .... Devamını Oku

İsrail dış politikası, günümüzün kaotik bölgesel gelişmeleri de göz önünde bulundurulduğunda, oldukça ilgi çekici görünüyor. Son aylarda yaşanan yüksek dinamizm, İsrail dış politikasındaki karar alıcıların yoğun mesai yaptıklarını da gösteriyor. Geçtiğimiz ay itibariyle Çad liderinin ülkeye ziyareti ve burada Netanyahu’yla görüşmesi, söz konusu dinamiz .... Devamını Oku

1917'deki Bolşevik Devrimi'nin ardından kurulan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan çift kutuplu dünya düzeninin iki başat aktöründen birine dönüşen Sovyetler Birliği 1991 yılında tarih sahnesinden silindi. SSCB'nin dağılmasının ardından; birliğin dominant gücü, yönetim merkezi ve aynı zamanda mirasçısı olarak kabul edilen Rusya Federasyonu, 25 Aralık 1991' .... Devamını Oku

Göç, hem yazılmış hem de akan tarihte toplumları şekillendiren, medeniyetleri aşındıran veya yükselten en önemli olguların başından gelmektedir. Çok fark edilmese ve çoğu toplumlar tarafından güvenlikçi ve milliyetçi reflekslerle karşılansa da göç, hala günümüz dünyasına yön veren temel yerel, bölgesel ve küresel belirleyenlerden biridir. Dahası, göç; bireyl .... Devamını Oku

Bahsedildiği gibi AK Parti döneminde Türk dış politikasının Batı dünyasıyla ilişkisi çok ciddi şekilde bir dönüşümden geçmiştir. Önceleri daha çok zayıf bir aktörün güçlü bir küresel güçle ilişkisi çerçevesinde yapılmış neredeyse tek boyutlu olarak netleşmiş bir ilişki vardı. Fakat bir çok açıdan artık soğuk savaş döneminden beri devam eden ilişki .... Devamını Oku

Özellikle Türkiye’nin Rusya Federasyonundan S-400 hava savunma sistemi alma kararı almasından itibaren, F-35 gelişmiş savaş uçağı projesinin ortağı ve önemli parçalarının  üreticisi durumundaki Türkiye ile ABD arasında, Amerikan yönetiminin Türkiye’nin siparişi olarak üretimi tamamlanan uçakların teslimi ile ilgili olumsuz tavrı yeni bir kriz konusu olarak ortaya .... Devamını Oku

Başkan Trump’ın bazen bakanları attığı tweeter mesajları ile görevden alması; kendisiyle ters düşen kabine üyelerini sık sık değiştirmesi; kendisi hakkında soruşturma yürüten FBI başkanı veya başsavcıyı derhal görevden el çektirmesi ve Beyza Saray’da gazetecilerle açıktan tartışmaya girmesi gibi uygulamalar kurumsallaşmış Amerikan siyasi geleneği içinde p .... Devamını Oku

ABD, Amerikan yarım adasında bir sömürge devleti iken;  nasıl bir küresel güç olmayı başarmıştır?  XXI. yüzyılda, Çin’in baskılayıcı ve önlenemez yükselişine bağlı olarak,  dünya siyasetine ekonomik ve askeri açıdan müdahalesinin artış kaydettiği bir dönemde, giderek müttefiklerini kaybeden ABD stratejik olarak  yeni bir yol haritası ile çıkmaz sokaktan .... Devamını Oku

İngiltere’nin himayesindeki Yunanlılar 1821’de  isyan etmişler ve 1829’da bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Geçmişte kaybedilen savaşlarda başat güçlere geçen Osmanlı toprakları, bu kere ulus-devlet şeklinde kaybedilmeye başlamıştır. Bu süreç Birinci Dünya Savaşı’na kadar devam edecektir. Osmanlı İmparatorluğu’nun, küçülerek de olsa savaş sonuna .... Devamını Oku

Mezhepler neden ve nasıl çatışır?  Ya da tüm inananların kardeş olduğu bir din içinde insanlar neden farklı mezheplere ihtiyaç duyar? Naif biçimde “tüm Müminler kardeştir”, mottosu, İslam dünyasında var olan farklılık ve çoğulluğu, bunların bazen de çatışmaya doğru evirilebildiği gerçeğini örtemiyor. Sinisa Malesevic’in dikkat çektiği gibi bunun nedeni, .... Devamını Oku

ABD Hazine Bakanlığı tarafından İran’a yönelik yaptırımların 90 ve 180 gün içerisinde iki aşamalı olarak başlanacağı belirtilmişti. ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle beraber ilan ettiği ilk süre aşımı gerçekleşti ve yaptırım paketlerinin ilki 7 Ağustos’ta hayata geçirildi. Ekonominin son aylarda oldukça kırılgan olduğu İran’da, Trump’ın nükl .... Devamını Oku

Donald Trump’ın seçim sürecinde küresel ekonomiye ilişkin söylemleri, iş ve serbest ticaret çevrelerinde hatta aday olduğu Cumhuriyetçiler içerisinde dahi rahatsızlıkla karşılanmıştır. Donald Trump’ın seçim döneminde ekonomi ile ilgili fikrilerini şu şekilde özetleyebiliriz; (Aran, 2016: 2-3. http://www.tepav.org.tr/upload/files/1479303122-) 

-Devamını Oku

ABD’nin Kanada ile yaşadığı krizi incelemeden önce bu iki ülkenin ilişkilerinin ne denli güçlü ve birbirine bağımlı olduğuna bakmak, krizin ne denli derin olduğunu görmek açısından faydalı olacaktır. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi web sayfasında Kanada ile ilgili bölümde şu bilgiler yer alıyor. 


“Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada, .... Devamını Oku

Pakistan-ABD ilişkileri, Sovyetler Birliğinin Afganistan’ı işgali (1979-1989) yıllarında zirveye tırmandı. İki ülke istihbarat servisleri (CIA-ISI), Körfez ülkelerinin de hatırı sayılır katkısı ile Sovyetlerin Afganistan işgalini fırsat bilip Komünist dünya karşıtı ülkeleri ve gençlerini Kızıl Ordu aleyhine seferber ettiler. Afganistan’a milyarlarca dolar tutari .... Devamını Oku

21. yüzyılın ilk yarısında  Ortadoğu’nun güvenlik strüktürünü dramatik biçimde dönüştüren iki gelişmeden bahsetmek mümkündür.  Bunlardan ilki 2001 yılında İkiz Kulelere ve Pentagon’a yönelik saldırı, ikincisi ise 2010 yılında Tunus’ta başlayan ve bölge ülkelerine sıçrayan rejim değişikliği talepleri ile tebarüz eden Arap isyanları olarak sıralanabi .... Devamını Oku

Coğrafi olarak ticaret yollarının, dolayısıyla da kültürlerin kesişim noktasında yer alan Balkan yarımadası, yakın tarih boyunca büyük güçlerin, deyim yerindeyse sürekli bir vekâlet savaşı yürüttüğü bir alan oldu. Yaşanan rekabet, antik çağlardan bugüne bölge halklarının kaderinde de belirleyiciydi. İmparatorlukların sınırları çoğu kez Balkanlar’da kesis .... Devamını Oku

Rus Çarı 1. Petro tarafından 1696 yılında kurulan donanmanın mirasçısı olan ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılmasından sonra bugünkü teşkilatı Ocak 1992'de kurulan Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetleri (Военно-морской Флот Российской Федерации), 2000'lerin sonlarında başlatılan geniş kapsamlı bir modernizasyon sürec .... Devamını Oku

ABD’nin yalnızlaşması aslında Trump’ın açıkladığı yeni ABD güvenlik stratejisinin özüydü. Yeni Muhafazakar- Evangelist öğretinin tutarsız birlikteliği (çünkü aynı şeyi savunmuyorlar; Yeni Muhafazakarlık, yanlış liberal ellere düşmüş liberalizmin gerçek savunuculuğuna hazırlanırken  Evangelistler bir tür dinsel jeopolitik misyonda ABD’nin biricikliğini .... Devamını Oku

Yasanın tam adı “Temel Yasa: İsrail Yahudi Halkının Ulus Devleti Yasası” (Huk Yesod: Yisrael Medinat ha-Leum şel ha-Am ha-Yehudi) şeklindedir. Yasanın 2018’de kabul edilmesi, İsrail’in kurulmasının 70. yıldönümüne denk getirilmiş olup sembolik bir anlam taşımaktadır. Yasa, 11 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler devletin meşruiyeti, sembolleri, dili, takvimi ve tati .... Devamını Oku

Protesto gösterilerine ilişkin ilk kıvılcımı çıkaran olay, İran’ın Basra, Meysan ve Zikar’a sağladığı elektriği kesmesi olmuş, bunun üzerine Basra’da gösteriler başlamıştır. Sıcaklıkların 50 dereceyi aştığı Basra ve Irak’ın güney vilayetlerinde elektrik kesintisi, zaten düşük olan yaşam standartlarını olumsuz yönde etkilerken, ülkedeki işsizlik, y .... Devamını Oku

Günümüzde toplam 1.5 milyon nüfusa sahip olduğu tahmin edilen Dürzî toplumunun en kalabalık olduğu ülke 700 bine yakın Dürzî’nin yaşadığı Suriye’dir. 375 bin nüfuslu Süveyda’nın %90’ı Dürzîlerden oluşmakta ve kent Suriye Dürzîlerinin başkenti olarak adlandırılmaktadır. Süveyda dışında Şam ve çevresinde (Ceramânâ, Eşrefiyeh Sahnâyâ) 250 bin, İsra .... Devamını Oku

dlib’i farklı kılan ilk unsur, şehirde aşırı yoğunlaşmış sivil sayısı. İdlib çatışmasızlık bölgesinin iç savaş öncesi nüfusu 2,2 milyondu. Ancak Suriye genelindeki ateşkes anlaşmalarının sonucunda çok büyük sayıda sivil İdlib’e nakledilmişti. Bu çerçevede İdlib çatışmasızlık bölgesinin nüfusu Ekim 2018 itibarıyla 3,8 milyon civarına ulaştı. Bu .... Devamını Oku


Suriye'de iç savaş, 15 Mart 2011'de güvenlik kuvvetlerinin barışçıl gösteriler yapan sivillere ateş açmasıyla başlamıştı. Birden silahlı bir ayaklanmaya dönüştü. Bu süre içinde neredeyse içeride ve dışarıda savaşa karışmayan kalmadı. Savaş, yüzbinlerce insanının ölümüne, milyonlarca kişinin de yerinden olmasına sebep oldu. Savaşının başlangi .... Devamını Oku

ABD, İkinci Dünya Harbinden sonra enerji kaynaklarına hükmeden Orta Doğu’da ana güvenlik garantörü olmuştur. Bu çerçevede askerî üsleri ile bölgenin kalbine yerleşen ABD’nin halen; Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE ve Umman ile Suriye’de 15’den fazla askerî üste yaklaşık 30.000’in üzerinde askeri konuşlanmıştır.  Güvenlik garantisine .... Devamını Oku

Türkiye’nin sadece alıcı değil programın bir ortağı oluşu ve ABD’nin diğer 7 ortağın oluru olmadan tek taraflı karar verme hakkı olmaması tartışmaları bir yana bu senaryonun olumsuz sonuçlanması durumunda: Türkiye daha doğrusu T.Hv.Kuv.’nin alternatif savaş uçağı hangi uçak olabilir? Yeni bir uçağa ihtiyaç var mı, yoksa MMU TF-X’mi beklenmeli? Olurda F-35 v .... Devamını Oku

Gerçekten de tek erin omuzunda taşıyarak ateşleyebildiği uçaksavarlar olan bu füzeler, havacıların ve kara havacıların hatta savaş bölgelerinde uçan sivil uçakların baş belasıdır. Suriye’deki bir türlü sonu gelmeyen savaşta, değişik grupların ellerindeki teknolojisi yüksek ancak fazla yer kaplamayan b .... Devamını Oku

 

Avrupa’nın en büyük üç ekonomisi, ilk bakışta göze çarpmayan bir ortak özelliği bulunan üç lider tarafından yönetiliyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, İngiltere Başbakanı Theresa May’in ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un çocukları yok. Örnekleri, Avrupa tarihinde daha önce hiç görül .... Devamını Oku

İç politikada üst üste gelen grev dalgalarıyla görev süresinin daha ilk yılında, tıpkı selefi François Hollande gibi halk desteğini önemli ölçüde yitiren Macron, içeride sıkıştıkça dış politikadaki çıkışlarıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Macron, başta Ortadoğu olmak üzere çözüm bulunamayan krizler nedeniyle oluşan siyasi boşluklarda ‘fırsatçı’ ol .... Devamını Oku

Çalışmada, Afrika Boynuzu üzerinde yaşanan küresel güç mücadelesi, söz konusu dönüm noktalarını dikkate alarak nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte analiz edilmektedir. Çalışmanın tarihsel bütünlük ile ele .... Devamını Oku

Seçimlerinin genel havası ve yansımalarını dikkate aldığımızda her iki ülkedeki seçimlerin de demokratik kültürün inşasını sağlayacak ya da halkın seçimlere yönelik itimadını artıracak şekilde olmadığını belirtmek gerekir. Katılım oranlarının düşüklüğü, toplumun siyasetten beklentisinin istenilen seviyeye ulaşmadığını ve hala siyasilere yönelik güve .... Devamını Oku

Yahudiler, İslam egemenliğinde batıda Atlas Okyanusu’nun kıyılarından, doğuda Orta Asya’nın içlerine kadar uzanan geniş bir bölgede yaşamışlardır. O dönemde Yahudiler dünyanın diğer yerlerinde de yaşasa da büyük çoğunluğu İslâm dünyasında yaşamışlardır. Farklı zaman ve farklı Müslüman topluluklarda farklı yaklaşımla muhatap kalmakla birlikte, genel ol .... Devamını Oku

Medyada Netanyahu aleyhinde dört farklı olay nedeniyle soruşturma yürütüldüğü ileri sürülse de gelinen noktada bunlardan sadece ikisi için isnat edilen suçlara yönelik kanıtlara ulaşıldığı açıklanmıştır.14 Şubat tarihinde polis şefi tarafından yapılan açıklamada; “vak’a 1000” olarak bilinen Başbakan ve eşinin, iş adamlarından pahalı hediyeler kabul etme .... Devamını Oku

Lübnan’da Haziran 2018 yeni seçim yasasının parlamentoda kabul edilmesiyle uzun bir aradan sonra tekrar parlamento seçimlerinin yapılma ihtimali ortaya çıktı. Geçen Kasım’da Başbakan Saad Hariri’nin Suudi Arabistan’da istifa etmesiyle başlayan 17 günlük krizi çözmesinin ardından Lübnan İçişleri Bakanlığı parlamento seçimler .... Devamını Oku

12 Mayıs 2018’de Irak halkı, ülkeyi dört yıl boyunca yönetmesi beklenen hükümeti kuracak parlamentoyu seçmek üzere sandık başına gitmiştir. Söz konusu seçimler, DAEŞ sonrası sürecin ardından yapılan ilk seçimler olması nedeniyle, Irak için önemli bir köşe taşı niteliği taşımaktadır. Zira 30 Nisan 2014’te yapılan parlamento seçimlerinin ardından, Haziran 2 .... Devamını Oku

Birleşik Krallık (BK), birbirinden farklı ulus, din, etnik ve mezhepsel farklılıklardan oluşmaktadır ve tüm bu farklılıklar “British (Britanyalı)” ulusunun bir parçasıdır. Göç dalgasından önce Britanyalı olmak Bruce’in  da belirttiği gibi en kapsayıcı kimlik olan Protestanlık üzerinden, (her ne kadar İrlandalı Katolikleri kapsamasa da) inşa edilmekteydi. Göç .... Devamını Oku

Trump yönetimi, neden İran’ı hedef göstermektedir? Çin, Rusya ve AB’nin karşı çıkmasına rağmen, ABD Ordusu, İran Körfezinde bir askeri harekata ne kadar yakınlaşmıştır? İran bu tehdite nasıl cevap verebilir? İsrail bu çatışmadan hangi kazançları elde edebilir? Dikkatle bu sorulara cevap arandığında öncelikle, kanaatimizce ABD Başkanı Trump’ın  önceki dı .... Devamını Oku

Başkanlık seçim kampanyalarını ABD’nin eski ihtişamlı ve dünya politikasında karar verici olduğu günlerine döndürmek üzere kurgulayan Trump’ın seçim gündemini oluşturan başlıklardan birisi de selefi Barack Obama’nın imzalamış olduğu KOEP’i eleştirerek ABD için ‘kötü bir anlaşma’ olduğu ve bu anlaşmanın ABD’nin ulusal ve uluslararası çıkarlarına .... Devamını Oku

Bilindiği üzere enerji meselesi, bütün ülkelerin en temel konularından biri. Artan nüfus ve sürekli tüketime dayalı global ekonomik sistem, enerji konusunun her daim kritik bir mesele olarak devletlerin ajandalarında olmasına sebebiyet veriyor. Enerjinin en ucuz ve en kolay şekilde elde edilmesi kadar sürdürülebilir politikalar ile uzun vadeli temininin garanti altına alınmasi .... Devamını Oku

İnsanlık tarihi, din ve dini olaylar tarihi olarak da değerlendirilebilir.  Sahip olduğu normlar, değerler ve inançlar sayesinde insan ve toplum eylemlerini önemli ölçüde etkileyen din, yeryüzünde insanlığın görüldüğü andan beri temel düşünce biçimlerini şekillendirmiştir. İnsana bir bakış açısı kazandıran din, hayatın anlamlı hale getirilmesi için değer ü .... Devamını Oku

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 26 Nisan 2018 tarihi itibarıyla Türkiye’deki biyometrik verileriyle kayıt altına alınan Suriyeli mülteci sayısını 3 milyon 588 bin 877 kişi olarak açıklamıştır. Bu kişilerin 1 milyon 947 bin 25’i erkeklerden, 1 milyon 641 bin 852’si ise kadınlardan oluşmaktadır.  Bu sayı her yıl artarak yükselmektedir. Gc .... Devamını Oku

Suriye’deki İran faaliyetlerinin tavan yaptığı geçen iki yılı hariç tutarak, son yıllarda Ortadoğu’da Türkiye’nin romantizme dayalı dış politik eğilimlerinin negatif efektleri görülmekteydi diyebiliriz. Bununla beraber balistik füze (bundan sonra BF olarak kısaltılacaktır) tehdidi konusunda sergilenen görmezden gelme tavır, zannımca karar mercilerinin İran’a bak .... Devamını Oku

20. yüzyılın en önemli siyasi gelişmelerinden biri olarak gösterilebilecek Sovyetler Birliği’nin dağılması; çift kutuplu dünya düzeninin sona ermesi ve Orta Asya coğrafyasında beş ayrı devletin bağımsızlığını ilan etmesiyle sonuçlandı. Bu sürecin yaşanması bölgede ciddi bir güç boşluğunun ortaya çıkmasına, küresel ve bölgesel güçlerin bu bölgeye yöne .... Devamını Oku

23 Haziran 2016 tarihinde Birleşik Krallık Avrupa Birliği’nde kalıp kalmamayı oylamak üzere referanduma gitti. Herkesi –ama İngilizleri daha çok- şaşırtan bir sonuçla, %52’lik bir oy oranıyla, halk Avrupa Birliği’nden çıkma yönünde karar beyan etti. 


Referandumun arka planında dönemin Başbakanı David Cameron’un 2013 yılında, eğer 2015 genel s .... Devamını Oku

Büyük oyun, 1813 yılında Çarlık Rusya ile Kaçarlar (İran) arasında imzalanan Gülistan anlaşması ile başlamıştır. Bu dönemde Güney Asya’da etkili olan İngilizlerin karşısında, stratejik noktalarda Rusla .... Devamını Oku

Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesinde yaşayan Türk nüfusun Lozan Barış Antlaşması’ndan doğan haklarının Atina yönetimi tarafından uzun yıllardır göz ardı edilmesi, bölge halkının eğitim, milli kimlik, inanç ve ifade özgürlüğü gibi temel haklar konusunda yaşadığı sıkıntıların başlıca sebebini oluşturuyor.


37 yıllık Avrupa Birliği üy .... Devamını Oku

Asya, Afrika ve Avrupa kıtaları arasında bir kavşak konumunda olan Doğu Akdeniz’in jeopolitik önemi, 2000’li yıllarda yapılan hidrokarbon kaynak keşifleri ile daha da arttı. Bölgenin yeni enerji jeopolitiği, bölgesel rekabet ve işbirliklerinin de artması sonucunu doğurdu. Enerji arzının ve yeni keşfedilen kaynakların ulusal ekonomiye entegrasyonunun güvenliğini sağlam .... Devamını Oku

2015’te Suudi Arabistan önderliğinde Yemen’deki Husi güçlerinin ülkedeki varlığını bitirme gayesi ve meşru hükümetin iadesi için Körfez ülkelerinin başını çektiği bir İttifak Birliği kurularak Yemen’e düzenlenen hava harekâtı ile Körfez yeniden kamuoyunun gündemine girmiş oldu. Süreç içerisinde hava harekâtı, kara harekâtına evrilirken mesele çok daha d .... Devamını Oku

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) oluşturdukları ‘statükocu’ cephesi, Ortadoğu’da otoriter rejimleri desteklerken, Katar ve Türkiye ise ‘devrimci’ cephesi olarak Ortadoğu’da halk desteğine dayanan demokratik hareketleri desteklemektedirler. İki cephe arasındaki çekişme özellikle Katar krizinden sonra Suudi Arabistan ve Katar üzerinden okunduysa d .... Devamını Oku

Kuzey Irak yaklaşımında, Almanya bir sistem temelinde ilişkilerini sürdürmektedir. Kurumsallaşma yoluyla inşa edilen ilişkilerin çok daha uzun mesafeli olacağının farkında olarak, Kuzey Irak’ta gerek siyasi gerek ekonomik ve gerekse de sosyo-kültürel çalışmaları için güçlü bir kurumsal alt yapı oluşturmaktadır. Bu kurumlar sorunların proaktif çözümüne de katkı .... Devamını Oku

Irak, IŞİD’in askeri olarak ülke topraklarında bitirilmesiyle birlikte yeni bir döneme girmiştir. Özellikle IŞİD sonrası süreçte Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY), bağımsızlık referandumu sonrasında Irak merkezi hükümetinin Kerkük ve çevresindeki tartışmalı bölgelere yönelik yaptığı operasyonla birlikte bu bölgelerde kontrolü sağlamış olmasıyl .... Devamını Oku

Irak siyaseti, 2003 yılından bu yana ortak bir Iraklı kimliği yaratmaktan çok mezhebi ve etnik kimlik üzerinden bölünerek yoluna devam etti. Bu durum 2018 seçimleri öncesi de değişmiş değil. Yani Iraklılar mezhebi ve etnik kimlikleri üzerinden oy kullanarak ülkedeki fiili durumun altını, her seferinde kalın çizgilerle çiziyor gibiler; henüz bölünmeye kadar gitmese bile .... Devamını Oku

Terörün küresel bir mücadele ile modern insanın yaşamının bir parçası olmaktan çıkarılması için harcanan çabaların temelinde, terörün belirli bir sahada, sınırlı imkanlarla ve sınırlı hedeflere zarar vermek amacıyla gerçekleştirdiği sınırlı terör eylemlerinden farklı bir evreye geçen yöntemlerini durdurmak bulunmaktadır. Daha geniş bir sahada, hatta dünyan .... Devamını Oku

Türkiye’nin bağımsız politikalar izleme ısrarı dolayısıyla yaşadığı sorunların başında kendisine musallat edilen terör örgütleri gelmektedir elbette. Üstelik bu konu özellikle son otuz yılın en kritik, en hayati meselesi haline gelmiştir. Terör örgütü PKK, Türkiye’nin küresel vesayet odaklarına bağımlı politikalardan şaşmaması konusunda ustaca büyütülm .... Devamını Oku

Soğuk Savaşın sona ermesinden geçen çeyrek yüzyıla rağmen, uluslararası küresel sistemde  ortaya çıkan yebi kriz ve çatışmalar, devletler ve uluslararası örgütlerin çıkar odaklı dış politika tercihlerini baskılamaktadır. Esasen, dünya çok kutuplu bir siyasal sisteme doğru hızla sürüklenirken, ekonomik ve askeri açından giderek güçlenen Çin’in dünya egemen .... Devamını Oku

Suriye’de DEAŞ ile mücadelenin büyük ölçüde sona ermesi ile 2018 yılında iç savaşın sona ereceği ve siyasi çözüm aşamasına geçileceği beklentisi bulunmaktaydı. Ancak DEAŞ ile mücadelenin neredeyse sona eriyor olması, Suriye’de yeni çatışmaları tetiklemiş gibi gözükmektedir. Bu yeni dönemde artık vekil güçler arası mücadeleden ziyade doğrudan devletlerar .... Devamını Oku

Suriye’nin tamamı 400 yıl kadar Osmanlı Devleti’nin yönetiminde kalmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın bitiminde, 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Mütarekesi imzalandığında Afrin, Cerablus ve Halep şehirleri dahil Suriye’nin kuzey bölümleri halen Osmanlı yönetimi altındadır. Bu bölgeler, Osmanlı Mebusan Meclisi’nin 28 Ocak 1920’de kabul ettiği, daha sonra da .... Devamını Oku

Oğul Bush, meşhur (veya meşum) “teröre karşı savaş” (war on terror) konuşmasında “haçlı seferi” (crusade) benzetmesini yapmasa idi, belki de bugün ne Müslümanlar ne de Hristiyanlar “evanjelizm” kavramını tartışıyor olacaklardı. Ama bu talihsiz konuşma ile hem “teröre karşı savaş” gibi tanımlanamayan, bütün tanımlama çabalarına rağmen -ya isteyerek .... Devamını Oku

Çok etnikli bir devlet olan ABD topraklarına ayak bastığım 1991 yılı sonbaharından itibaren zaman zaman, avuç içi büyüklüğünde ama kalınca defterime düştüğüm notlardan birinde “burası yeni gelenleri kucaklayan sıra dışı bir ülkedir” demiştim. Eşitliğe dair ideallerle eşi benzeri görülmemiş çok kültürlü bir ulusun kurulacağı kavramının gerçeğe dön .... Devamını Oku

ABD’nin ulusal güvenlik stratejisindeki süreklilik ve değişimin belirleyicisinin, yurt içi ekonomik önceliklere koşut ortaya çıkan küresel jeo-politik gereklilikler olduğunu tartışıyor bu yazı. Amerika’da, güvenlik stratejisi yurt içi güç dengeleri ve güç merkezlerinin küresel çıkarları için giriştikleri çatışmalar etrafında şekilleniyor. İktidara, “önce .... Devamını Oku

Türk-Amerikan ilişkilerinde son dönemde gelinen nokta, 70 yıllık ilişkilerin belki de en kırılgan dönemi olarak kabul edilebilir. Birkaç ana konu etrafında gerginleşen ve son bir aya kadar her geçen gün bozulan ilişkiler, Ankara-Washington hattındaki benzeri görülmemiş güven bunalımının gölgesi altında ciddi şekilde yıprandı. İki ülkenin de birbirine ihtiyacı oldu .... Devamını Oku

İran ile ilgili olarak ülkemizde sivil-asker birçok bürokratın veya akademisyenin farkında olmadığı bir gerçek vardır ki sınır komşumuz İran İslam Cumhuriyeti, bugün kendi başında balistik füze tasarlayabilen, test eden, seri üretim yapabilen ve operasyonel anlamda kullanabilen dünyadaki beş-on ülkeden biridir. Bu başarının sebebi .... Devamını Oku

1979 devriminden sonra geçen süre zarfında uzun savaşlar ve ambargolar altında yaşayan İran, bölgesinde etkin bir güç olmayı sürdürüyor. Özellikle DEAŞ’in ortaya çıkışıyla birlikte İran, nükleer çalışmalardan dolayı üzerindeki baskıyı azaltmakla kalmadı aynı zamanda uluslararası sistem içinde yeniden meşruiyetini de tahkim etmiş oldu.  Ayrıca DEAŞ ile sa .... Devamını Oku

Suudi Arabistan, bağımsızlığını ilan ettiği günden bu yana Ortadoğu’nun en önemli ülkelerinden biri olmuştur. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine ve Arap dünyasının en büyük ekonomisine sahip, Arap ülkeleri arasında en fazla nüfusu barındıran, Arabistan Yarımadası’nın büyük kısmını hakimiyeti altında tutan ve İslam medeniyetinin en kutsal coğrafyasın .... Devamını Oku

Saad Hariri’nin 4 Kasım 2017 tarihinde başbakanlık görevinden beklenmedik bir biçimde istifası, Lübnan’ı bölgesel rekabetlerinin merkezinde yer aldığı yeni bir kriz süreci ile karşı karşıya bıraktı. Hariri, istifa etmek için Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ı tercih ederek hem Lübnan siyasetini belirleyen anayasal çerçevenin dışına çıkıyor hem de istifan .... Devamını Oku

Kürdistan Yahudileri konusu teolojik ve siyasal açılardan ehemmiyet arz eder. Bir taraftan söz konusu bölgenin, Yahudi rüyası olan “Vaat edilmiş topraklar” idesinin sınırları içerisinde yer alması, konunun Ortadoğu siyasal haritası açısından önemini arttırmaktadır. Diğer taraftan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Eylül 2017’de düzenlediği referandumun öncesin .... Devamını Oku

Her şey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül tarihinde bağımsızlık referandumu düzenleyeceğini açıklaması ile başlamıştı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, hemen tüm ülkelerin karşı çıkmasına rağmen kararından vazgeçmedi ve referandum düzenledi.

Oysa başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri tepkiliydi. Kürt yönetimi geri adım atmadı ama san .... Devamını Oku

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) 25 Eylül 2017’de yapılan tartışmalı bağımsızlık referandumu, yerel, ulusal, bölgesel ve hatta küresel çapta bir etki ortaya çıkarmış, siyasetin dengesini ve doğasını değiştirmiştir. Özellikle referandum sonrası süreçte Kürt iç siyasetinin dinamikleri yeniden formülasyona girmiştir. 15 Ekim’i 16 Ekim’e bağlayan .... Devamını Oku

İsrail’in bir süredir ekstra yakınlaştığı ülkelerin isimlerine bakıldığında, başlıktaki sonuca kolaylıkla ulaşmak mümkün görünüyor. Başta komşusu Mısır olmak üzere Yunanistan ve GKRY ile çeşitli boyutlarda geliştirilen ilişkiler, İsrail’in Akdeniz coğrafyasındaki konumunu ziyadesiyle konsolide ettiğine delalet ediyor. Söz konusu ilişki ağının bugün it .... Devamını Oku

Filistinliler, kuşatılmışlığın yalnızlığında, hukuksuzluğun ortasında insanlık tarihinin en büyük açık cezaevinde yaşam mücadelesi veriyor. Filistin halkı, etnik temizlik ve sürgünler, katliamlar, konut yıkımları, genişleyen İsrail yerleşimleri, toprak müsadereleri, her gün yaşanan şiddet olayları, Mescid-i Aksa'yı hedef alan saldırılar, Utanç Duvarı ve 40 .... Devamını Oku

Kudüs: Dünya Barışının Zembereği

Tarihin en kadim şehirlerinden biri şüphesiz Kudüs’tür. Kadim olduğu kadar sorunlu bir şehirdir. Nice krallar, melikler, komutanlar bu şehri ele geçirmek için ülkelerinden yola çıktılar: Kudüs’ün kapılarına dayandıklarında ülkelerinde yönetimler değişti ve tahtlarını kaybettiler. Kudüs, 2 defa tamamen yıkıldı, 23 de .... Devamını Oku


Türk-Amerikan ilişkileri özellikle son 10 yılda iki kavramla tanımlanmaya çalışıldı: “Stratejik Ortaklık” ya da “Model Ortaklık”. Bu iki ifade de Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin ne kadar yakın, köklü ve ortak vizyon içerdiğine dair olmaktan çok bir niyet ve beklenti beyanıydı aslında. İki ülke ilişkilerinin yakın tarihine bakıldığında bu .... Devamını Oku

Türk dış politikasının çok boyutluluk özelliği, artık her geçen gün daha genişleyen ve derinleşen ilişkiler ağıyla kendini göstermektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki kalabalık bir heyetin 2015 ve 2016 yılı başındaki altı ülkelik Latin Amerika gezisi sadece Türk dış politikası için bir açılımı değil, benzer siyasi kökleri ve kaderiyl .... Devamını Oku

İspanya, General Francisco Franco’nun hayata gözlerini yumduğu 20 Kasım 1975’den önce siyasi belirsizliğe sürüklenmiş durumdaydı. İç savaşın ertesinde iktidara el koyan Nasyonal Katolik rejimin 1969’da Meclis’e (Cortes Generales) veliaht prensliğini onaylattığı Borbón Hanedanı’ndan Juan Carlos, 1947 tarihli Devlet Başkanlığı Veraset Yasası uyarınca Kral ilan .... Devamını Oku

Balkan Yarımadası; Avrupa’yı Asya’ya bağlayan ve Karadeniz, Ege, Akdeniz’i kontrol edebilen coğrafi konumundan ötürü tarih boyunca stratejik bir öneme sahip oldu. Bu nedenle de geçmişten günümüze; göç, ulaşım ve ticaret yollarının üzerinde yer aldı.  Jeopolitik açıdan taşıdığı önem, aynı zamanda tarihin her döneminde Balkan coğrafyasını büyük güçler .... Devamını Oku

2008 yılında ABD merkezli ortaya çıkan “Mortgage Krizi” küresel ölçekte dünya ekonomisini etkisi altına almış, bu süre zarfında birçok ülkede ekonomik buhranların yaşanmasına neden olmuştur. Küresel ölçekte büyüme oranlarının yavaşladığı bu krizden çıkmaya yönelik olarak pek çok ülke değişik politikalar üretmek zorunda kalmıştır. Ulaştırma sektörc .... Devamını Oku

Kuzey Kore’nin Pasifik Bölgesinde gerçekleştirdiği nükleer denemeler,  ABD ve bölge ülkelerinin sert tepkilerine yol açmıştır. Geleneksel diplomatik geleneklere aykırı olarak tarafların birbirlerini silahlı saldırı ve savaş senaryoları ile tehdit etmeleri, bölgede olası bir nükleer çatışmanın getirebileceği yıkım ve silahlanma yarışının belirsizliği; dünya .... Devamını Oku

Kudüs, geçmişten bugüne imparatorlukların, krallıkların meşruiyet kaynağı olmuş, uğruna tarihin en büyük seferleri açılmış, kan dökülmüş, fatihlerini tarihin en şanlı sayfalarına büyük şahsiyetler olarak kaydettirmiş, adına milyonlarca sayfa yazılmış, bugün de uluslararası siyasetin en önemli meselelerinden biri olarak geçerliliğini koruyan bir kenttir. Kud .... Devamını Oku

İsrail Devleti, Yahudi milliyetçiliği özleminin var ettiği Siyasal Siyonizm’in 14.05.1948’de ortaya çıkardığı ürünüdür. Din ve milliyetçiliğin iç içe olması bakımından İsrail’de toplumun “Yahudi” kimliği doğal olarak ön plandadır. 1897’de Basel’de toplanmış I. Siyonist Kongresi’nden 1948’de İsrail Devleti resmi olarak kurulmasına kadar geçen sür .... Devamını Oku

Orta Doğu adı verilen bölge, tarih boyunca çatışma ve mücadelelere konu olmuş ve her zaman insanlık için farklı nedenlerle de olsa önemini korumuştur. 1517’den 1918’e kadar 400 yıl boyunca kesintisiz, Osmanlı’nın etkisinde kalan bölge; dini, siyasi, ekonomik ve stratejik nedenlerle gerek bölge ülkeleri gerekse küresel güçler arasında sürekli bir mücadele alanı ol .... Devamını Oku

Savaş araçları sadece düşman saydıklarını öldürmeye yarayan soğuk teknolojik makineler değildir, onlar ile yaptığınız işler veya potansiyel olarak yapabilecekleriniz siyasetinizi ve siyasal durumunuzu belirlemekte etkilidir. 

‘’ Savaş uluslararası politikanın kan ve şiddetle devam eden şeklidir’’ der Carl Von Clausewitz. Maalesef günümüz dünyası barış .... Devamını Oku

Silahlanma, bir neden ve sonuç olarak Ortadoğu politikalarının analizinde önemli bir değişken niteliğindedir. Soğuk Savaş döneminde, daha ziyade Arap-İsrail sorunu merkezli tehdit algılarına dayalı olarak devam eden silahlanma faaliyetleri, bölge ülkelerinin spesifik olarak birbirlerinden duyduğu tehdit algılarına dayalı olarak geliştirdikleri bölgesel ve bölge dışı i .... Devamını Oku

Almaz-Antey üretimi S-400 Triumf (Zafer) Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (NATO kod adı: SA-21 Growler/Homurdayan ayı) 1999’lı yıllarda bir önceki sistem olan S-300’ün P/V/PMU2 modellerinin geliştirilmesi ile ortaya çıktı. Başlangıçta S-300-PMU-3 olarak adlandırılan sistem radar ve yazılım farklarının yanı sıra, S-300PMU2’de kullanılan 48N6E ve 48N6E2’ye ek ol .... Devamını Oku

Türkiye-Rusya ilişkileri, iki kadim medeniyetin temsilcisi konumundaki bağımsız devletin, ortak tarih, kültür ve coğrafyayı paylaşmanın getirdiği birlikteliği yansıtan köklü ve uzun süreli bir dostluk ve rekabetin manzumesidir. Jeopolitik olarak Avrasya kıtasal merkezinin iki önemli aktörü olarak Rusya ve Türkiye, dünyanın siyasal tarihine yön veren anahtar iki aktördc .... Devamını Oku

Rusya ile Ermenistan arasındaki işbirliği, geçmişi önceki asırlara dayanan tarihi bağlar üzerine kurulu. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Güney Kafkasya’daki diğer ülkeler; Azerbaycan ve Gürcistan, Moskova’nın etki alanından uzaklaşırken, Erivan yönetimi Karabağ Savaşı’nın da etkisiyle Rusya ile daha çok yakınlaşmayı tercih etti.

.... Devamını Oku

Kamu diplomasi, en genel anlamda bir ülkenin dış politik çıkarlarını sert güç unsurlarına başvurmadan yumuşak güç unsurlarını kullanarak elde etmesidir. Özellikle de Soğuk Savaş sonrası değişen dünya şartları ülkeleri, dış politikada çıkarların elde edilmesi amacıyla kullanılan kamu diplomasisi faaliyetlerine yöneltmiştir.  Türkiye’nin ise 2002 yılından .... Devamını Oku

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler de çok eskiye dayanır. Çünkü Türkler Anadolu’ya gelmeden önce Abbasi’ler döneminde daha güneyden genellikle asker olarak Mısır’a ulaşmışlardır. Hatta Türkler Mısır’da 935 yılında Akşitler adında kendi bağımsız devletlerini kurmuşlardır. Daha sonra Memluklular Mısır’da büyük etkinlik gösterdiler ve önemli tari .... Devamını Oku

Yıllar sonra bir tarihçi, siyaset bilimci ya da sosyolog; Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile Avrupa’nın doğu kısmının son birkaç yılını incelediğinde karşısına iç savaşlar, mezhep çatışmaları, küresel vekalet savaşları, sahneye çıkan küresel terör örgütleri ve askeri darbeler çıkacaktır. Müslüman coğrafyanın önemli iki ülkesi Mısır ve Türkiye, askeri darbe .... Devamını Oku

Bu makale, Fetullahçı Terör Örgütü’yle (FETÖ) yurt dışında mücadelenin kodlarını paylaşırken örgütü diasporada kurumsallaşmasını devam ettiren bir ‘kült’ yapılanma olarak tanımlanmaktadır. Bu çerçevede bu çalışma önce FETÖ’nün küresel jeopolitik konjoktürde ne anlama geldiğini ve yurt dışı yapılanmasına dair önemli ipuçlarını aktarmaktadır. .... Devamını Oku

Güvenlik Konseyi’nin reformu önündeki engeller ve reformu tetikleyen sorunlar ayrımına gitmeden doğrudan doğruya reformu elzem kılan problemlere temas dahilinde yapılan bir inceleme ile hem mevcut problemlerin hem de problemleri aşma noktasında karşılaşılan ya da karşılaşılabilecek engellerin değerlendirilmesi mümkündür. Başka bir deyişle, reform sürecini tetikleyen .... Devamını Oku

Bugün, İpekyolu rotasındaki ülkelerin yaşadığı sorunların temelinde 25 asırdır devam eden hâkimiyet kavgasının yansımaları vardır. Örneğin, bu rotanın en önemli geçiş güzergâhlarından Afganistan’da Rus ve Amerikan birliklerini sadece 11 Eylül sonrası ortaya çıkan terör örgütleri veya grupları ile izah etmek tarihin akışını sadece ezberletilen şekilde ana .... Devamını Oku

Bu yazı, Türkiye-Çin ilişkilerini anlamlı bir şekilde değerlendirmenin küresel ekonomi-politik çerçevesinde yapılabileceğini savunuyor. Küresel güç çekişmelerinin, dünya liderliği arayışlarının kırılma noktalarının Türkiye ile Çin ilişkisini belirleyen ana ekseni oluşturduğunu tartışıyor. Bu eksen üzerinde, ABD, Rusya ve Almanya gibi dünya üretim, tüketim .... Devamını Oku

Birleşmiş Milletler tarafından “dünya üzerinde en fazla zulme uğramış azınlık” olarak nitelendirilmelerine rağmen son dönem hariç Arakan Müslümanları dünyanın ve de en önemlisi Müslüman dünyanın ilgisini fazla çekmedi. Bazı uluslararası güçler özellikle gözlerini kapamayı tercih ediyorlar. 

.... Devamını Oku

20 yıl süren sürgün sonrası kendisi ile Kabil’de, hükümetin kendisine tahsis ettiği yerleşkede konuştuğumuz Gülbeddin Hikmetyar Afganistan’ın geldiği noktayı özetle, şu cümlelerle çok güzel ifade etti: “ 40 yıldır süren savaş var”, “herkes bıktı”, “savaş Sovyetlerin bıraktığı bir mirastır”, “ herkes savaş yorgunu”, “Bölgede kendi çıkarla .... Devamını Oku

Filistin davasının en önemli taraflarından İslami Direniş Hareketi Hamas’ın ilan ettiği ve örgütün “yeni yol haritası” niteliğindeki yeni siyaset belgesi son zamanlarda Ortadoğu’da en dikkat çeken gelişmelerden biri olmuştur.

Hamas’ın, “İsrail’le savaşın niteliği”, “Müslüman Kardeşler Teşkilatı’yla ilişkisi” gibi önem-li konularda değiş .... Devamını Oku

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yönetim yeni bir Ortadoğu vizyonu ile iş başında. Yeni Başkan Trump'ın ilk yurt dışı ziyareti için Suudi Arabistan ve İsrail'i kapsayan bir rota çizmesi, Washington'un yeni dönemde izleyeceği Ortadoğu politikası açısından önemli ipuçları veriyor. Bu yeni Ortadoğu politikasının merkezinde olmasa da Filistin sorunu, ABD'nin kurgulama .... Devamını Oku

19 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ilk turda açık ara kazanması İran’da iki dönemlik Cumhurbaşkanları serisine yeni bir ismin eklenmesi anlamına geliyor. Nitekim devrimin ilk yıllarındaki kaos döneminde yurt dışına kaçmak zorunda kalan Ebulhasan Benisadr ve bombalı bir saldırıda hayatını kaybeden Muhamme .... Devamını Oku

Osmanlı İmparatorluğu’nun bölgedeki hakimiyetini kaybetmesinin ve dağılmasının ardından Türk-Afrika ilişkileri uzun bir dönem inkıtaya uğramıştır. Gerek bölgede yeni kurulan devletlerin, devlet tecrübesinden yoksun tutumu ve gerekse Türkiye’de kurulan yeni Cumhuriyetin kuruluş ve kökleşme sürecindeki soğuk savaş politikalarından etkilenen ilgisiz tavrı nedeniyle .... Devamını Oku

İstanbul 22 Mayıs 2017 tarihinde önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün 25. kuruluş yıl dönümü dolasıyla düzenleyen zirve, üye ülkelerden üst düzey katılımlarla gerçekleşse de ulusal basında yeterli ilgiyi görmedi.

Bugün küresel ve bölgesel ölçekte hızla değişen dengeler, üye ülkeler arasında entegrasyonun a .... Devamını Oku

Genel olarak bakıldığı zaman bugün için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Türk dış politikasının en büyük ve güçlü araçlarından birisidir. Hem Türkiye’nin yurt dışındaki görünürlüğünü hem de doğrudan Türkiye halkının cömertliğinin sembolünü temsil eden TİKA bir nevi dış politikada öncü bir rol oynamaktadır. Bu rol dış politik haml .... Devamını Oku

Kökleri kolonyalizmde yatan bir iktidar söylemi olan Oryantalizm aynı zamanda sömürgeleri kültürel ve sosyal yönden inceleyen batı merkezli doğu imaji üretiminin adı. Oryantalizm kolonyal kültürün önemli bir parçası olarak coğrafi keşiflerle görünürlük kazanmış, Aydınlanma düşüncesi ile birlikte batı emperyal siyasetinin üreticisi olarak ortaya çıkmıştı. Ory .... Devamını Oku

Günümüzde “Enerji ve Enerji Güvenliği”nin önemi yadsınamaz ölçüdedir. Gelişen teknoloji ile birlikte teknolojik birçok ürün insanın günlük aktivitelerini gerçekleştirdiği birçok aşamaya kadar yerleşmiştir. Dahası sanayide ve birçok alanda ise enerji ihtiyacı hayati öneme sahiptir. Bu noktada enerji güvenliği ve enerji temini ihtiyacı ülkeler açısından biri .... Devamını Oku

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile sürdüre geldiği inişli çıkışlı ilişkinin en önemli unsurlarından birini ekonomi; ekonomik ilişkilerin en çetrefilli konusunu ise Gümrük Birliği meselesi oluşturmaktadır. Nihai hedefinde AB tam üyeliği vizyonu olan Türkiye, AB üyeliği için bir ön aşama olarak başlattığı Gümrük Birliği’nin üzerinden 21 yıl geçmesine ra .... Devamını Oku

Dış politika ve güvenlik perspektifinden bakıldığında, NATO’nun son 2017 Brüksel Zirvesi, İttifak’ın kuruluşundan sonraki süreçte yaşadığı yapısal değişimin sembolik simgesi olarak yeni karargâhın açılışına ev sahipliği yapmıştır. Arap Baharı ve Suriye iç savaşı ile devam eden Ortadoğu’daki mülteci krizi Avrupa sınırlarını zorlarken, Rusya-Çin-İr .... Devamını Oku

DAEŞ’in Irak’taki ilerleyişi ve Haşdi Şaabi yapısıyla birlikte DAEŞ’le mücadele bölgesel ve uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Bu süreçte,  Irak’ta İran’ın milis yapılar üzerinden doğrudan müdahil pozisyona girmiş olmasının yanı sıra, Irak’ta hükümetin kurulmasının hemen ardından ABD’nin DAEŞ’e karşı mücadele eden güçlere destek verilmesi .... Devamını Oku

Suriye’de yaşanan ve radikal örgütlerin kazandığı tecrübe aslında dini motifli çatışmaların uzun tarihsel tecrübelerinin yeni bir evresini oluşturuyor. Filistin ve Afganistan’daki direniş olarak adlandırılacak mücadele, el Kaide’nin doğmasıyla yeni bir evreye savrulmuştur. Batılı çalışmalar el Kaide’nin ortaya çıkışını “küresel cihatçılığın” doi .... Devamını Oku

Suriye krizinin mahiyeti temelde dört olgu tayin etti. Arap Baharı sürecinin oluşturduğu “değişim-statüko çatışması” ve bölgesel kamplaşmadan Suriye krizi doğrudan etkilendi. Daha önce de belirtildiği üzere “vekâletler savaşı”, Suriye krizini yerel bir mesele olmaktan çıkarıp bölgesel hatta küresel boyuta çıkardı. Hâlihazırda oldukça karmaşık olan kriz, .... Devamını Oku

Türkiye, Suriye ile uzun bir kara sınırına sahip olması, Suriye iç savaşındaki temel çatışma alanlarının ve Suriye’deki terör örgütlerinin Türkiye sınırına yakın yerlerde olması gibi nedenlerle Suriye krizinden en ciddi şekilde etkilenen ülkelerin başında gelmektedir. Buna karşın devlet mekanizmasının etkinliği ile imkân ve kaynaklarının efektif kullanılmasi .... Devamını Oku

SAYFALARI