SAYI 7 / OCAK - MART 2019

SAYI 7 / OCAK - MART 2019

Mezhepler neden ve nasıl çatışır?  Ya da tüm inananların kardeş olduğu bir din içinde insanlar neden farklı mezheplere ihtiyaç duyar? Naif biçimde “tüm Müminler kardeştir”, mottosu, İslam dünyasında var olan farklılık ve çoğulluğu, bunların bazen de çatışmaya doğru evirilebildiği gerçeğini örtemiyor. Sinisa Malesevic’in dikkat çektiği gibi bunun nedeni, .... Devamını Oku

İngiltere’nin himayesindeki Yunanlılar 1821’de  isyan etmişler ve 1829’da bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Geçmişte kaybedilen savaşlarda başat güçlere geçen Osmanlı toprakları, bu kere ulus-devlet şeklinde kaybedilmeye başlamıştır. Bu süreç Birinci Dünya Savaşı’na kadar devam edecektir. Osmanlı İmparatorluğu’nun, küçülerek de olsa savaş sonuna .... Devamını Oku

ABD, Amerikan yarım adasında bir sömürge devleti iken;  nasıl bir küresel güç olmayı başarmıştır?  XXI. yüzyılda, Çin’in baskılayıcı ve önlenemez yükselişine bağlı olarak,  dünya siyasetine ekonomik ve askeri açıdan müdahalesinin artış kaydettiği bir dönemde, giderek müttefiklerini kaybeden ABD stratejik olarak  yeni bir yol haritası ile çıkmaz sokaktan .... Devamını Oku

Başkan Trump’ın bazen bakanları attığı tweeter mesajları ile görevden alması; kendisiyle ters düşen kabine üyelerini sık sık değiştirmesi; kendisi hakkında soruşturma yürüten FBI başkanı veya başsavcıyı derhal görevden el çektirmesi ve Beyza Saray’da gazetecilerle açıktan tartışmaya girmesi gibi uygulamalar kurumsallaşmış Amerikan siyasi geleneği içinde p .... Devamını Oku

Özellikle Türkiye’nin Rusya Federasyonundan S-400 hava savunma sistemi alma kararı almasından itibaren, F-35 gelişmiş savaş uçağı projesinin ortağı ve önemli parçalarının  üreticisi durumundaki Türkiye ile ABD arasında, Amerikan yönetiminin Türkiye’nin siparişi olarak üretimi tamamlanan uçakların teslimi ile ilgili olumsuz tavrı yeni bir kriz konusu olarak ortaya .... Devamını Oku

Bahsedildiği gibi AK Parti döneminde Türk dış politikasının Batı dünyasıyla ilişkisi çok ciddi şekilde bir dönüşümden geçmiştir. Önceleri daha çok zayıf bir aktörün güçlü bir küresel güçle ilişkisi çerçevesinde yapılmış neredeyse tek boyutlu olarak netleşmiş bir ilişki vardı. Fakat bir çok açıdan artık soğuk savaş döneminden beri devam eden ilişki .... Devamını Oku

Göç, hem yazılmış hem de akan tarihte toplumları şekillendiren, medeniyetleri aşındıran veya yükselten en önemli olguların başından gelmektedir. Çok fark edilmese ve çoğu toplumlar tarafından güvenlikçi ve milliyetçi reflekslerle karşılansa da göç, hala günümüz dünyasına yön veren temel yerel, bölgesel ve küresel belirleyenlerden biridir. Dahası, göç; bireyl .... Devamını Oku

Türkiye, AB üyelik süreci olmasaydı, demokrasi adımlarını kendi başına atabilir miydi? AB dışında bu nasıl mümkün olur?

Dürüstçe söylemek lazım, bu mümkün değildi. AB üyeliği yolunda ilerleyen bir

Türkiye olmasaydı, Türkiye’nin bu kötü kaderini değiştirmek mümkün olmayacaktı.

ABD’nin eski silahlarıyla ‘bekçi Murtaza’ rolünü sürdc .... Devamını Oku

1917'deki Bolşevik Devrimi'nin ardından kurulan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan çift kutuplu dünya düzeninin iki başat aktöründen birine dönüşen Sovyetler Birliği 1991 yılında tarih sahnesinden silindi. SSCB'nin dağılmasının ardından; birliğin dominant gücü, yönetim merkezi ve aynı zamanda mirasçısı olarak kabul edilen Rusya Federasyonu, 25 Aralık 1991' .... Devamını Oku

İsrail dış politikası, günümüzün kaotik bölgesel gelişmeleri de göz önünde bulundurulduğunda, oldukça ilgi çekici görünüyor. Son aylarda yaşanan yüksek dinamizm, İsrail dış politikasındaki karar alıcıların yoğun mesai yaptıklarını da gösteriyor. Geçtiğimiz ay itibariyle Çad liderinin ülkeye ziyareti ve burada Netanyahu’yla görüşmesi, söz konusu dinamiz .... Devamını Oku

Filistin Meselesi, I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ulus-devlet temelli yeni dünya düzeninin en uzun süreli çatışma ve çözümsüzlük konularının başında yer almaktadır. Filistin bölgesinde Yahudi yerleşim bölgelerinin inşa edilmesiyle başlatılan demografik müdahale, İngilizler öncülüğünde yürütülen siyasi destekle birlikte bölgede yeni bir statükonun meydana g .... Devamını Oku

FETÖ/PDY’nin İsrail ve Türkiye’de yaşayan Yahudiler ile ilgilenmesinin başlangıcı örgütün 1990’lı yıllardan itibaren Kafkasya ve Orta Asya’daki Türki Cumhuriyetlerde okullar açma planlarının yapılmaya başladığı tarihlere tekabül etmektedir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bu coğrafyada kurulan özellikle Türk Cumhuriyetlerinde, örgüt okullarının açi .... Devamını Oku

25 Ocak 2011 devriminde halkın taleplerinden yana tavır alan Mısır ordusu Mübarek’in devrilmesinde önemli rol oynamıştır. Ancak unutmamak lazım ki geçen 60 senelik zaman zarfında devlet yönetiminde üst düzey idarecilerin tamamına yakınının asker kökenli olması, devlet elitleriyle ordunun iç içe bir yapıya sahip olmasına yol açmıştır. Bununla birlikte ordu, ülkede .... Devamını Oku

Ortadoğu’nun en hassas noktalarından biri olan ve bölgedeki bazı ülkelerin yumuşak karnını oluşturan “azınlıklar” meselesi, 2011’den bu yana bölgede yaşanan gelişmeler ışığında sürekli olarak gündeme gelmiştir. Azınlıklar meselesinin her kriz döneminde, bazen bölgeye müdahil olan dış unsurlarca bazen de yer aktörlerce gündeme getirilmesinin ardında, bu ko .... Devamını Oku

Irak Anayasası’nda parlamento seçimlerinin dört yılda bir düzenlenmesi gerektiği ifade edilmektedir. Bu doğrultuda Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) de 111 sandalyeli kendi parlamentosundaki seçimleri 4 yılda bir gerçekleştirmektedir. Bu nedenle IKBY parlamento seçimlerinin 2017 yılında gerçekleştirilmesi öngörülmesine rağmen IKBY’de gerçekleştirilen bağımsi .... Devamını Oku

Şüphesiz, ABD Başkanı Trump’un INF Antlaşması’nı Rusya’nın ihlal ettiğini ileri sürerek anlaşmadan çekilmeyi düşündüklerini açıklamasında, 1987’de imzalanmış anlaşmaya taraf olmayan Çin’in etkisi çok büyüktür. Balistik füze teknolojisinin de 90’lı yılların çok ilerisinde olan Çin, ABD açısından çekilmeye sebep olan tehditlerin önemli bir kısmı .... Devamını Oku

Taliban’ın ülkenin ne kadarını kontrolü altında tuttuğu ile ilgili ortada çeşitli iddialar var. NATO tahminlerine göre ilçelerin yüzde 14 ünü  “isyancılar”, yüzde 56 sını ise hükümet güçleri kontrolünde tutuyorlar. Geriye kalan yüzde 30 üzerinde ise hakimiyet çatışması var. Taliban’ın açıkça aktif olduğu alanı yüzde yetmişe kadar çıkaranlar da var .... Devamını Oku

Suudi Arabistan, Körfez bölgesinde liderlik vasfına sahip bir ülke olarak değerlendirilebilir. Arap Devletler Ligi, Körfez İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve G20 gibi örgütlerde aldığı rol, bu liderlik vasfını destekler niteliktedir. Bu anlamda Yemen Bölgesi’nde yaşanan siyasi gelişmeler Suudi Arabistan’dan bağımsız bir temelde düşünülemez. A .... Devamını Oku

Afrika’da dış güçlerin birbirleriyle çok şiddetli çatışmasının ana nedeni ondokuzncu yüzyılın

ortalarındaki Amerikan iç savaşıydı. Avrupalılar bundan önce de kıtayla ilgileniyorlardı ancak

Amerikan iç savaşıyla birlikte Avrupa’ya yayılmış olan ekonomik kriz, Avrupa’nın sanayileşen

ülkelerini çok daha çıkarcı bir çerçevede kıtaya yö .... Devamını Oku