Suriye Krizinin Türkiye'ye Etkileri

Türkiye, Suriye ile uzun bir kara sınırına sahip olması, Suriye iç savaşındaki temel çatışma alanlarının ve Suriye’deki terör örgütlerinin Türkiye sınırına yakın yerlerde olması gibi nedenlerle Suriye krizinden en ciddi şekilde etkilenen ülkelerin başında gelmektedir. Buna karşın devlet mekanizmasının etkinliği ile imkân ve kaynaklarının efektif kullanılması, krizin olumsuz etkilerinin minimize edilmesinde Türkiye’nin en önemli destek unsurları olmuştur. Dünya’da en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye, Suriye’ye komşu diğer ülkelere göre daha fazla Suriyeli ağırlamakta ve Suriyeliler konusundaki maliyetin çok büyük kısmını kendi öz kaynakları ile karşılamaktadır. Dolayısıyla Suriyeli sığınmacılar konusu Türkiye açısından büyük bir yük oluşturmaktadır. Bununla beraber Suriye krizinin Türkiye üzerindeki etkileri göç ile sınırlı değildir. Krizin olumsuz etkileri en fazla siyaset ve güvenlik alanlarında hissedilmektedir.

… Devamını Dergiden Okuyunuz.