KURUMSAL

DIŞ POLİTİKA

                                         Burada okuyacaklarınız anlatıldığı gibi...
                                                “Yeni Dünya’ nın Eşiğinde...”

Selam ile... 

Bundan 29 yıl önce Cağaloğlu’nda küçük bir ofiste üç kişi tarafından hazırlanarak yayına başlayan Dış Politika Dergisi yeniden Bilimevi’nin çatısı altında okuyucusuyla buluşuyor. Ülkemizin orta yaş üzeri düşünür ve yazarı pek çok kişinin eski sayılarını özenle sakladığı Dış Politika, duraklama dönemi sonrasında yeni, genç bir ekiple okuyucusuna merhaba diyor. Dış Politika’nın eski sayılarına göz atınca, o dönemin birikim ve gayretinin bugünkü değeri daha da anlam kazanıyor. İçinde yaşadığımız yüzyılda şunu biliyoruz ki; sınırlar, sistemler, dengeler ve aktörler daima artan bir ivmeyle hızla yer değiştiriyor. Ulusal ve uluslararası bu sistemler kimi zaman kendi içinde, çoğunlukla birbiri ile sürekli bir çatışma halinde varlığını devam ettirme mücadelesi verirken sistemleri çevrelemesi gereken bireyler, sistemler tarafından çevrelenerek yaşanan bu süreçlere yalnızca seyirci kalıyor. Siyaset dediğimiz olgu, aslında canlı bir organizma gibi büyüyor, siyasi aktör ve olaylardan beslenerek içinde yaşadığımız “Küresel Köye” nüfuz ediyor. Dolayısıyla küresel siyaseti evlerimizde, iş yerlerimizde ve sokaklarımızda, aslında tüm yaşam alanlarımızda hissediyor ve siyasetten yalıtılmış alan bulmakta zorlanıyoruz. Türkiye ise son 15 yıldır; doğudan batıya, kuzeyden güneye aktif ve rasyonel bir dış politika anlayışını yeniden yapılandırma sürecinde. Tüm bu süreçte dünyada ve ülkemizde olup biten ya da süregelen olaylara ulusal ve uluslararası basının neredeyse tüm kanallarıyla ulaşabilmek mümkünken, tarafsız kaynak paradoksuna düşmek ve bir taraf olmak an meselesi oluyor. Coğrafyamızda etken olan siyaset üreticiler ve siyasalar mı, üzerine siyaset yapılanlar edilgen mi ve öyle kalacaklar mı sorusunun cevabını bu dış politika dergisinde, sesleri kategorize etmeden bulmayı hedefliyor ve “Dış Politika ”da önemli akademisyenlerimiz ve uzman gazeteciler ile bölgesel dinamiklerde Türkiye’nin önemini, rolünü ve hamlelerini birçok açıdan ele almayı amaçlıyoruz. Bu sayımız ise sınır komşumuz Irak’ta devam eden terör ve istikrarsızlık, milyonlarca insanın mülteci olarak yaşama tutunmaya çalıştığı, yüz binlercesinin hayatını kaybettiği Suriye iç savaşının ulaştığı boyutlar, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve teröre destek veren üyeleri üzerinden bir kez daha sorguladığımız NATO, İsrail-Filistin meseleleri nasıl çözülür üzerine fikir ürettiğini iddia ederken Katar krizi çıkaran körfez ülkelerinin durumu, enerji koridorları, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, İslamofobi, mülteciler, Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı, Afrika ve Afganistan’a dair yeni perspektiflere kapı açan birçok makale, röportaj ve dosya içeriyor. Her ne kadar çok içimizde olsa da dış politika; bakmayı değil görmeyi, okumayı değil anlamayı, tanıklığı değil yaşamayı gerektiriyor. ‘‘Yaşadığımız çağa kayıtsız kalmamak adına atılabilecek ilk adım edilgenliği kırarak farkındalığa sahip olmaktır’’, ilkesiyle dünyaya dair merakı olanlar için bir kaynak teşkil edebilecek bu yayında “okuyacaklarınız anlatıldığı gibi”.
                                                                                                                                                                                                                                                            
Mehmet Akif ERSOY